Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6233 67f1 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
7828 0709 420
Reposted fromwyczes wyczes vialaparisienne laparisienne
Trudno było mi się wydostać z tej imprezy. Trudno było mi zainicjować procedurę wyjścia. Najłatwiej wychodzi się z kimś, kto też wychodzi. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viaegzystencja egzystencja
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapoolun poolun
Wybierz towarzysza życia z rozmysłem. Od tej decyzji będzie zależeć 90% twojego szczęścia lub nieszczęścia.
— internety
Reposted fromams7 ams7 viapoolun poolun
8204 3eca 420
Reposted fromniente niente vialaparisienne laparisienne
7923 f4fb 420
Reposted frompampunio pampunio viatouchthesky touchthesky
Wiedza czasem boli, ale wiedzieć warto.
— zasłyszane
Reposted fromchangecolour changecolour viatouchthesky touchthesky
1551 8c18 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viapomruki pomruki
1023 2e2a 420
Reposted fromsoftboi softboi viapomruki pomruki
7733 c6c9 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
8143 588b 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Zagadkowa jest Twoja miłość do życia, pomimo nieodpartej chęci śmierci.
— life
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapikkumyy pikkumyy
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
4367 c6b0 420
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viasoko soko
3447 4d65 420
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viafrytkatosia frytkatosia
Przestań prowadzić trudne rozmowy z tymi, którzy nie chcą się zmieniać. Przestań dawać swój czas ludziom, którzy są obojętni na twoją obecność. Przestań traktować priorytetowo osoby, dla których jesteś tylko pewną opcją.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl