Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3446 d214 420
Reposted fromgettynaked gettynaked vialaparisienne laparisienne
Prawdziwą miłość do kogoś poznaje się właśnie po tym, że pragnie się go na dobre i złe, że jest się gotowym przejść przez wszystko, co straszne i mroczne, by u schyłku dnia nadal być z tą osobą.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromlovvie lovvie viamiimi miimi
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiimi miimi
7284 810d 420
Fot. Gunnar Freyr Gunnarsson
Reposted fromhrafn hrafn viamiimi miimi
1109 ea93 420
Reposted from4777727772 4777727772 viamiimi miimi
6954 3a8b 420
5261 be96 420
Reposted fromsheismysin sheismysin viatake-care take-care
ja jeszcze ciągle czekam na ciebie
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted frommultiwitamina multiwitamina vianowaczi nowaczi
strasznie mi smutno za Tobą.
— 28.03
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viapikkumyy pikkumyy
3003 a216 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabylejaka bylejaka
3662 6df1 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamononok mononok
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabegformore begformore
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić  i jednocześnie wcale nie chcieć tego  z powrotem.
— Paulo Coelho
Jest piąta rano. Obudziłem się, chociaż nie zadzwonił budzik. Obudziłem się, ponieważ moje myśli krzyczą głośno, a żadna z nich nie życzy mi dobrze.
— David Levithan
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadirtyliar dirtyliar
4974 ae8a 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viaBBart BBart
5094 346b 420
Reposted byovtzagogullo77sucznikKik4sinzynierhashbladziktfuikaridiviiblameyoumikimotohornypigeonmagolek22SturmUndDrangzakazaneTamahlPaseroVirustekwojjanuschytrusslowlifephilosophysomersbydirtyliarBBartzupacebulowa
4867 4b23 420
Reposted fromkimik kimik vialiliowadusza liliowadusza
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Odejdź od ludzi, którzy depczą poczucie twojej wartości. Odejdź od człowieka, który kradnie twój spokój, a w zamian oferuje ci tylko zmartwienia i niepotrzebny stres. Od kogoś, kto nie dostrzega swoich błędów, a wytyka palcami twoje. Nie męcz się, odejdź od tego, co ci nie służy.
— Tomasz Antosiewicz.
i mówię sobie codziennie, cały czas nie wytrzymam a wytrzymuję
— ja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl