Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I udało mi się być na dworze. Nie bezinteresownie co prawda, ale świeże powietrze to świeże powietrze.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viabitemyneck bitemyneck
9967 4262 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabitemyneck bitemyneck
0864 aae1
Reposted fromscorpix scorpix viabitemyneck bitemyneck
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viapoolun poolun
Dom to miejsce, gdzie dusza rozbiera się do naga. Dom to miejsce, gdzie można zdjąć maskę i dać się domowi pogłaskać po policzku. Dom kołysze do snu. Dom nie ocenia, nie rozlicza, dom kocha bezwarunkowo i bezinteresownie. Tylko dom tak kocha. Jeśli jest prawdziwym domem.
— Agnieszka Kacprzyk - Klinika kukieł
Reposted byAnneBonnyequisetumrobcochceszMsLethienczoobitemyneckjustmaddcongrevecrambie58894BloodEvewarkoczkingavonschabertfutureiscomingpolciakchcialambyctosiowamamakitsunesobakashkash58894mikrokosmosslowostwor
7346 7078
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialaparisienne laparisienne
Witej
Reposted frombruxa bruxa viaczoo czoo
7350 67e7 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialaparisienne laparisienne
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viapoolun poolun
3229 015e 500
Reposted fromtfu tfu viaHoHo HoHo
Tattoo by Zoe Clark
Reposted frommoomins moomins viaMaryiczary Maryiczary
Reposted frommoomins moomins viaMaryiczary Maryiczary
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viala-lu la-lu
5342 c716
Reposted fromeroth eroth vialaparisienne laparisienne
6553 eaa7
3237 08f4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viawarkocz warkocz
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromdoener doener viaRat-Inc Rat-Inc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl