Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6553 eaa7
3237 08f4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viawarkocz warkocz
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromdoener doener viaRat-Inc Rat-Inc
Pytał o Ciebie.
Reposted fromstripmymind stripmymind viamiimi miimi
2539 a5af
Reposted frommisterpeter misterpeter viamiimi miimi
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viawarkocz warkocz
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz


Through the Woods T-Shirt
Nigdy nie pytaj: "Dlaczego ja?", kiedy przydarza ci się coś złego, jeżeli nie pytasz też: "Dlaczego ja?", kiedy przydarza ci się coś dobrego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
co u ciebie
Reposted frommajkey majkey viawarkocz warkocz
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia viawarkocz warkocz
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaasylopath asylopath
6699 f661
Reposted fromsohryu sohryu viaasylopath asylopath

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaemerencja emerencja

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaemerencja emerencja
Człowiek czasem ma już dość uciekania. Świat się staje bardzo mały, kiedy nie masz się gdzie podziać.
— Carlos Ruiz Zafón "Więzień Nieba"
9891 1b62 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaemerencja emerencja
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. 

Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem.
— José Micard Teixeira
Reposted fromborn2die born2die viaemerencja emerencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl