Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaprecelka precelka
Czasami, niektórych trzeba sobie odpuścić. Nie dlatego, że Tobie nie zależy tylko dlatego, że to im nie zależy.
— !
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaHoHo HoHo
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapalina palina
1100 ca68 420
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
9374 95ff 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viaciupciup ciupciup
6931 ec8c 420
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viamiimi miimi
7528 58ba 420
Reposted fromtojika4 tojika4 vialadies-warriors ladies-warriors
3195 fc18 420
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaHoHo HoHo
4965 a74c 420
Reposted fromscorpix scorpix viamiimi miimi
8889 b07c 420
Reposted fromartlover artlover
Co rano trzeba wstać,
a co wieczór zapomnieć.
— Miuosh
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
6260 ab7f 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyinstantneed myinstantneed
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaHoHo HoHo
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
jestem dzisiaj takim smutnym rozgardiaszem
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony vianecropixie necropixie
Bądź moją walentynką już na zawsze. Zdziadziejmy się razem. Będziemy się ścigać wózkami elektrycznymi. I chodzić na randki do lekarza. Jeździć do sanatoriów. I wiedzieć wszystko najlepiej. Każdego ranka ja Ci będę zakładał aparat słuchowy, a Ty mi wkładała sztuczną szczękę. I będziemy tak pomarszczeni, że będziemy jeździć na pyrkon robić cosplaye rodzynek. Bić się na laski jak w gwiezdnych wojnach. Ty zaczniesz robić na drutach, a ja budować karmniki dla ptaków. Będziemy największymi fejmami w klubie seniora. A z rana będziemy jeździć komunikacją miejską na drugi koniec miasta, bo tam cebula 3 grosze tańsza. Takiej miłości chcę. Kropka. 
— Mój wspaniały
Reposted fromlittlefool littlefool viaMerlinka Merlinka
9709 dc8e 420
Reposted fromKiro Kiro viaolivierk olivierk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl