Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
The perfect Valentine’s Day.
9559 b79e 420
o!
Reposted fromjulios julios viagriber griber
6474 411a 420
Reposted fromLukrecja Lukrecja viapoolun poolun
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viaikropka ikropka
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperseweracje perseweracje
3871 8a71 420
Reposted fromimradioactive imradioactive vianowaczi nowaczi
2788 30d0 420
Reposted frompesy pesy vialeniwieec leniwieec
Grunt to świetna zabawa w obliczu żrącej od środka monotonii.
Reposted frommessinhead messinhead
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz
7841 fcdc 420

"Odnajdziemy się w pościeli, ale w życiu niekoniecznie."

Reposted fromLuna- Luna- viaDangerousHope DangerousHope
6183 4957 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
0503 00e4 420
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
9612 055c 420
Reposted fromgoaskalice goaskalice viairmelin irmelin

Później są jeszcze pijane telefony i sms-y. Do eks. Albo do faceta, do którego w żadnym razie nie powinna się odzywać, i gdy jest trzeźwa, nawet rozumie, że nie powinna tego robić. I wcale nie pomaga to, że mówiła przyjaciółce, żeby jej zabrała w takiej sytuacji telefon, bo celowo poszła do łazienki, tak aby ona tego nie widziała. A najgorsze jest, że jego numer zna na pamięć i może go recytować we śnie i po spożyciu w różnych konfiguracjach, to jest normalnie, od tyłu, w liczbach porządkowych jak te, które podajesz w banku (podaj drugą cyfrę telekodu itp.).

I w telekodzie się myli, a przy jego numerze nigdy.

— Piotr C. "BRUD"
To, że dziewczyna nie umie gotować, nie znaczy, że jest zła w kuchni, bo na blacie można robić wiele ciekawych rzeczy.
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl