Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5166 d43b 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabanshe banshe
5161 670e 420
Reposted fromtfu tfu
2383 b3d1 420
Reposted fromfreakish freakish viasurpriseme surpriseme
3014 bba3 420
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace vialaparisienne laparisienne
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
5027 9478 420
Reposted fromherz herz viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Chcę Cię dopiąć na ostatni guzik.
— M. jak..
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapensieve pensieve
Jedno się układa to drugie się pierdoli
— Michał Juszczyk
Reposted fromreksi0 reksi0 vialeniwieec leniwieec
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass vialeniwieec leniwieec
5940 f2b1 420
Reposted fromtwice twice viamyinstantneed myinstantneed
URATUJĘ CIĘ
Poczekaj z głupotami na mnie
— 22:18
Najpiękniejszą ozdobą każdego mężczyzny jest szczęśliwa kobieta u jego boku.
Reposted fromtimetolove timetolove viauaremyheaven uaremyheaven
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
5228 f7cb 420

triumphal-arch:

Photo by mikelernerphotography.tumblr.com

Reposted fromkattrina kattrina viahysterie hysterie
1512 98d3 420
Reposted fromdanielltt danielltt viahysterie hysterie
7055 cfb6 420
Reposted fromkyte kyte viahysterie hysterie
Bo miewam zimne dłonie, lecz zawsze gorące usta
— Ten Typ Mes
Reposted fromohhh ohhh viaohhh ohhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl