Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jestem mistrzem chorych znajomości, których nie rozumiem.
— Ale ciągnę je mimo wszystko.
Reposted fromdespejo despejo viapozakontrola pozakontrola
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaegzystencja egzystencja
7948 8c9f 420
Reposted frommhsa mhsa viacatherineee catherineee
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabolandia zabolandia viamefir mefir
Rodzice nigdy nie powinni przy swoich dzieciach kłócić się, siać defetyzm, i mówić tylko o tym jakie to życie jest ciężkie, i że przyjemności w nim jak na lekarstwo.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
5300 64f7 420
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viacatherineee catherineee
Smutno mi, że w moim domu nikogo nie interesuje co przeżywam, co czuję, że moi rodzice nie posiadają dojrzałej inteligencji emocjonalnej.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
8676 2eb8 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viabanshe banshe
Jestem. O każdej porze. Kiedy mam dobry humor albo jestem zmęczona, wtedy kiedy boli mnie gardło i wtedy kiedy wieczorami płaczę. Jestem nawet wtedy kiedy nie mam ochoty z nikim gadać, bo mam wszystkiego dosyć. Dla Ciebie jestem zawsze.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabanshe banshe
4237 4350 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaRozaa Rozaa
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viaRozaa Rozaa
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaduvet duvet
- Jaka jest różnica? - zapytałam go. - Pomiędzy miłością swojego życia a bratnią duszą? - Jedno jest wyborem, a drugie nie. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaRozaa Rozaa
3191 50be 420
Just a leaf
Reposted fromsommteck sommteck viaczekoladowysen czekoladowysen
4774 013d 420
2850 40a7 420
Reposted fromsohryu sohryu viaczoo czoo
I zapamiętaj, proszę, że miłość nie jest dworcową poczekalnią, do której o każdej porze dnia i nocy można wejść albo z niej wyjść.
— J.Borszewicz ‘Pomroki”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl