Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1459 28bb 420
Reposted fromNajada Najada viaMezame Mezame
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo.
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya vialeniwieec leniwieec
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
8442 7a12 420
Reposted fromsoSad soSad viairmelin irmelin
(...) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół...
— S. Z cyklu: najwspanialsze wyznania najlepszego przyjaciela.
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
4521 c334 420
Reposted frompiehus piehus viaczoo czoo
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaprecelka precelka
Czasami, niektórych trzeba sobie odpuścić. Nie dlatego, że Tobie nie zależy tylko dlatego, że to im nie zależy.
— !
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaHoHo HoHo
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapalina palina
1100 ca68 420
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
9374 95ff 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viaciupciup ciupciup
6931 ec8c 420
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viamiimi miimi
7528 58ba 420
Reposted fromtojika4 tojika4 vialadies-warriors ladies-warriors
3195 fc18 420
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaHoHo HoHo
4965 a74c 420
Reposted fromscorpix scorpix viamiimi miimi
8889 b07c 420
Reposted fromartlover artlover
Co rano trzeba wstać,
a co wieczór zapomnieć.
— Miuosh
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl