Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3213 42a7
Reposted fromyourjinx yourjinx viaMezame Mezame
6684 d6d4
Reposted fromlovelyprincess lovelyprincess viaMezame Mezame
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney via28mm 28mm
9853 fe7e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viatouchthesky touchthesky
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
1420 0422 500
Reposted fromsoftboi softboi viarudelubie rudelubie

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaewisia ewisia
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaterazjestlato terazjestlato
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viaadlerek12 adlerek12
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co, robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoko soko
7826 8ccc 500
Reposted frompiehus piehus viatsylvvia tsylvvia
5785 8675 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
9141 06ef 500
Reposted fromkatsiu katsiu viatsylvvia tsylvvia
2713 66f7 500
Reposted fromzciach zciach viapozakontrola pozakontrola
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viamarciix marciix
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viapoolun poolun
7045 dbb2 500
Reposted fromsavatage savatage viapoolun poolun
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viaegzystencja egzystencja
8831 023b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl